Kosmetyki dla Kobiet

Kochanie! Jak bardzo si ciesz, e do mnie wpada! Mam nadziej, e bdziemy si widzie czciej! U mnie zrobisz fantastyczne pazurkowe i mejkapowe zakupy. Mio, przyjemnie, a na dodatek tak tanio jak prawie nigdzie na wiecie!

Pamitaj: Z grki na pazurki to kosmetyki z grnej pki! :-)

Twj koszyk:0 produktw
Jeste tutaj: Paznokcie w Zgorkinapazurki.pl System Akryl

Akryl BelArte Pink 25g

Wyj±tkowy puder akrylowy z najwy¿szej pó³ki. Wersja PINK - ró¿owa, stworzona do zdobnictwa french. Tak prosty w opracowywaniu, ¿e mo¿esz pi³owaæ go bia³ym bloczkiem! Samopoziomuj±cy siê, ale nie rozlewa siê i dobrze trzyma ozdoby. Najwy¿sza trwa³o¶æ po wyschniêciu, wy¶mienita przyczepno¶æ. Nie ¿ó³knie, praktycznie niezale¿nie od wysoko¶ci temperatury. Dziêki stabilizatorom i wybielaczom optycznym ma idealnie naturaln± barwê. Do u¿ycia z szablonami na naturalnej p³ytce lub z tipsem. Oryginlany Akryl BelArte rekomendowany jest przez wybitnych profesjonalistów w bran¿y paznokciowej.

Produkt tymczasowno niedostpny.

© Copyright by: zgorkinapazurki.pl Regulamin | Pomoc | Tagi | Katalog stron Realizacja: