Kosmetyki dla Kobiet

Kochanie! Jak bardzo si ciesz, e do mnie wpada! Mam nadziej, e bdziemy si widzie czciej! U mnie zrobisz fantastyczne pazurkowe i mejkapowe zakupy. Mio, przyjemnie, a na dodatek tak tanio jak prawie nigdzie na wiecie!

Pamitaj: Z grki na pazurki to kosmetyki z grnej pki! :-)

Twj koszyk:0 produktw
Jeste tutaj: Paznokcie w Zgorkinapazurki.pl Preparaty

P³yn antygrzybiczy BelArte 11 ml

Nowa formu³a - p³yn BelArte Anti-Fungus ma wielop³aszczyznowe dzia³anie:
- Chroni przed grzybicami
- Niszczy wirusy i bakterie
- Odka¿a miejsce stosowania
- Odt³uszcza p³ytkê

Nak³adaj p³yn pêdzelkiem bezpo¶rednio na p³ytkê paznokcia i wa³ oko³opaznokciowy przed rozpoczêciem zabiegu. Do u¿ytku zewnêtrznego (nie stosuje siê na ods³oniête rany). Buteleczka 11 ml z pêdzelkiem u³atwiaj±cym aplikacjê.

Produkt tymczasowno niedostpny.

© Copyright by: zgorkinapazurki.pl Regulamin | Pomoc | Tagi | Katalog stron Realizacja: