Kosmetyki dla Kobiet

Kochanie! Jak bardzo si ciesz, e do mnie wpada! Mam nadziej, e bdziemy si widzie czciej! U mnie zrobisz fantastyczne pazurkowe i mejkapowe zakupy. Mio, przyjemnie, a na dodatek tak tanio jak prawie nigdzie na wiecie!

Pamitaj: Z grki na pazurki to kosmetyki z grnej pki! :-)

Twj koszyk:0 produktw
Jeste tutaj: Paznokcie w Zgorkinapazurki.pl Ozdoby do paznokci Zestawy

SZA£ ZDOBIEÑ z gratisami

SZA£ ZDOBIEÑ to MIX ozdób w s³oiczkach, lakierów i akcesoriów zawieraj±cy niemal wszystko, czego mo¿e pragn±æ prawdziwy mi³o¶nik artystycznego zdobnictwa paznokci.

W komplecie:
- 12 pude³eczek cyrkonii (ró¿ne kszta³ty i kolory)
- 6 pude³eczek kruszonych muszelek, w ró¿nych kolorach
- 12 s³oiczków suszonych kwiatuszków
- 6 pude³eczek szkieletów li¶ci
- 6 s³oiczków z³otych ozdóbek w ró¿nych kszta³tach
- 12 super-pe³nych s³oiczków sypkiego brokatu GLITTER
- 12 pude³eczek folii hologramowej o ró¿nych barwach
- 6 s³oiczków kolorowych piór
- 12 s³oiczków po³yskuj±cych ozdóbek hologramowych
- 6 opakowañ kwiatków ceramicznych
- 6 opakowañ pe³nych kó³ek
- 6 pude³eczek wielobarwnego kruszonego szk³a
- 6 opakowañ piasku do zatapiania
- 6 s³oiczków kó³eczek z dziurk±
- 6 pude³eczek mchu chrobotka
- 6 s³oiczków cekinów 3d
- 12 emalii do paznokci BelArte NAIL ENAMEL (po 11 ml ka¿dy), seria nieszablonowych kolorów
- 4 linery BelArte z supercienkim pêdzelkiem (najpopularniejsze kolory) GRATIS
- 2 du¿e karuzele na ozdoby GRATIS
- 2 ma³e karuzelki na ozdoby GRATIS

£±cznie 126 PUDE£ECZEK OZDÓBEK (grubo ponad pó³ KILOGRAMA ozdób na pazurki), 16 lakierów i cztery karuzelki!

Uwaga - ze wzglêdu na du¿e poszerzenie naszego asortymentu ozdób, czê¶æ ozdób mo¿e byæ sporo bardziej urozmaicona, ni¿ jest to na li¶cie wy¿ej!

Produkt tymczasowno niedostpny.

© Copyright by: zgorkinapazurki.pl Regulamin | Pomoc | Tagi | Katalog stron Realizacja: