Kosmetyki dla Kobiet

Kochanie! Jak bardzo si ciesz, e do mnie wpada! Mam nadziej, e bdziemy si widzie czciej! U mnie zrobisz fantastyczne pazurkowe i mejkapowe zakupy. Mio, przyjemnie, a na dodatek tak tanio jak prawie nigdzie na wiecie!

Pamitaj: Z grki na pazurki to kosmetyki z grnej pki! :-)

Twj koszyk:0 produktw
Jeste tutaj: Paznokcie w Zgorkinapazurki.pl Ozdoby do paznokci

Per³owe kszta³ty 12 szt

Per³owe kszta³ty 12 szt Per³owe kszta³ty 12 szt Per³owe kszta³ty 12 szt Per³owe kszta³ty 12 szt

Masa per³owa obrabiana, to najdro¿sze i najbardziej wyj±tkowe p³askie ozdóbki do zatapiania. Dostêpne w wielu designach, a w zale¿no¶ci od rodzaju, przyjmuj± per³ow± barwê, lub mieni± siê wielobarwnie.

Komplet zawiera 12 s³oiczków ró¿nych wzorów formowanej masy per³owej, w ka¿dym po 10 szt ozdóbek.

Produkt tymczasowno niedostpny.

© Copyright by: zgorkinapazurki.pl Regulamin | Pomoc | Tagi | Katalog stron Realizacja: